Oferta

-Konsultacje, porady, diagnoza;
-Psychoterapia dla osób uzależnionych od alkohol;
-Rozpoznanie osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy;
-Psychoterapia osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy;
-Psychoterapia osób uzależnionych od leków, nikotyny;
-Psychoterapia osób uzależnionych od hazardu, internetu;
-Psychoterapia osób współuzależnionych;

Współuzależnienie to zaburzenie zdrowia, które rozwija się na gruncie nałogowego procesu wynikającego z przebywania z osobą uzależnioną.Osoby współuzależnione mają trudności z: odczuwaniem poczucia własnej wartości, wytyczaniem granic psychologicznych, doświadczaniem i wyrażaniem własnej rzeczywistości w zrównoważony sposób, zaspokajania swoich dorosłych potrzeeb i pragnień. Żony alkoholiów kompulsywnie koncentruja się na zachowaniach związanych z picem męża i poprzez kontrole starają się uzyskać wpływ na te zachowania. Psychoterapia pomaga w uwolnieniu się z błędnego koła i pomaga skupić się na realizacji własnych celów i potrzeb.

Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików- DDA
Skierowana jest do dorosłych osób pochodzących z rodzin, w których przynajmiej jedno z rodziców nadużywało alkoholu. Syndrom DDA to zespół problemów i zaburzeń wynikający z destrukcyjnych schematów osobistcyh, powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają adekwatny kontakt z terazniejszościa i powodują zamkniecie w traumatycznej przeszłości. Psychoterapia ma pomóc w zmianie destrukcyjnych schematów przyczyniających się do powstania u pacjenta wielu zaburzeń w kontakcie z samym sobą, tworzenia negatywnego lub niespójnego obrazu siebie, atakowania siebie i ignorowania swoich potrzeb, nadmiernego przeżywania negatywnych emocji.

Psychoterapia dorosłych dzieci z rodziń dysfunkcyjnych – DDD
Skierowana jest do osób wywądzących się z rodzin przemocowych, nadmiernie kontrolująccych, nadopiekuńczych, rodzin w której wystepowała choroba psychiczna lub inne trudności które powodowały,że potrzebyb dziecka skierowane były na dalszy plan i w efekcie były nie zaspokajane.