Kontakt

Gabinet psychoterapii uzależnień

mgr Dorota Urbanowicz-Preuss
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 30A

Tel.: 666 967 750
Email: dorotapreuhs@wp.pl